D-Capacitats

Sí, Capacitats

A DLand® no ens agrada la paraula "discapacitats" i molt menys el seu significat. No creiem que perquè algú té unes limitacions físiques hagi de considerar-se una persona discapacitada. Creiem que totes les persones estan capacitades per poder fer algunes coses, encara que algunes ho tinguin més difícil que d'altres. Per aquest motiu DLand® dóna feina a persones discapacitades i/o en risc de no trobar-ne.