Tots els dissenys, dibuixos, personatges...etc. són exclusius DLand®. Creats per l'il·lustrador @danidland i sota el ©DLand, cadascun dels dissenys i il·lustracions que apareixen en aquesta web i en els productes de la marca DLand® estan protegits. D'aquesta forma DLand® gaudeix d'una imatge corporativa en cadascun dels seus productes que la fa única.

  • image
  • image
  • image
  • image

Il·lustració exclusiva 

Graphic Design / Branding

 

Tots els dissenys, dibuixos, personatges...etc. són exclusius DLand®. Creats per l'il·lustrador @danidland i sota el ©DLand, cadascun dels dissenys i il·lustracions que apareixen en aquesta web i en els productes de la marca DLand® estan protegits. D'aquesta forma DLand® gaudeix d'una imatge corporativa en cadascun dels seus productes que la fa única..